3 Petits Points #03
by Leonardo Oliveira on


Grazia UK - Julho 2017
by Leonardo Oliveira on


Miu Miu - Resort 2018
by Leonardo Oliveira on


Hermès - Resort 2018
by Leonardo Oliveira on


Guo Pei Haute Couture - Outono/Inverno 2017/2018
by Leonardo Oliveira on


Galia Lahav Haute Couture - Outono/Inverno 2017/2018
by Leonardo Oliveira on