Cosmopolitan Brasil - Maio 2016
by Leonardo Oliveira on


U+MAG #109
by Leonardo Oliveira on


Grazia UK - Maio 2016
by Leonardo Oliveira on


3:AM - Outono/Inverno 2016
by Leonardo Oliveira on


Marina Dias na JOY
by Leonardo Oliveira on


Polaroids: Katia Selinger
by Leonardo Oliveira on